www.spraadgivning.dk

Samtaleforløb med unge

Jeg laver forløb for unge med forskellige udfordringer i livet. Alle forløb er individuelt tilrettelagt i forhold til tilgang, indhold, tidsforbrug, målsætninger,m.m. og kan planlægges i samarbejde med forældre og sagsbehandler.

 

Herunder er en liste over typiske forløb:

  • Psykoedukation for unge med f.eks. autisme, ADHD, Borderline, OCD, angst m.m.
  • Samtaleforløb med unge, der er droppet ud af uddannelse
  • Støtteforløb til unge, der skal vælge uddannelse
  • Samtaleforløb med unge, der har det svært på ungdomsuddannelse
  • Støtteforløb for unge under uddannelse (egenindsigt, studieteknik m.m.)
  • Støtteforløb i forbindelse med EGU/STU/SPS
  • Samtaler/psykoedukation i forbindelse med angsrelaterede vanskeligheder
  • Samtaleforløb med unge, der oplever, at de ofte kommer i konflikt
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk