www.spraadgivning.dk

Psykoedukation/selvforståelsesforløb til børn med autisme, ADHD/ADD, tourettes eller ocd

Varighed: 5-10 timer

Pris: 550 kr. pr.time (ekskl. moms)

Indhold: Samtalernes omdrejningspunkt er, hvordan det enkelte barn oplever sin diagnose og effekterne heraf. Hvad der er styrker, hvad der er ressourcer, og hvad der er svært.

Det overordnede mål er, at ruste barnet til at mestre et børneliv med en diagnose og dermed opnå større trivsel og selvværd. Derfor er der særligt fokus på at lære strategier til at håndtere en hverdag og et børneliv med en diagnose. Der inddrages bl.a. materialer som Superheltehjernen, filmen Superbror, manualer fra psykiatrien og kompas-film.

Der arbejdes typisk med overordnede emner som:

  • viden om diagnosen i børnehøjde
  • neuropædagogisk forståelse (sanseintegration)
  • mit sociale liv / mit familieliv
  • egne ressourcer og styrker
  • når det bliver svært
  • skolen
  • konflikter/vredeshåndtering
  • følgetilstande som stress, angst, depression m.m.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk