www.spraadgivning.dk

Psykoedukation/selvfortåelseforløb til unge med autisme, ADHD/ADD, tourettes eller ocd

Varighed: 5-10 timer

Pris: 550 kr. pr. time (ekskl. moms).

Indhold: Samtalernes omdrejningspunkt er, hvordan du oplever din diagnose og effekterne heraf. Hvad der er styrker, hvad der er ressourcer og hvad det er der kan være svært.

Det overordnede mål er, at ruste dig til at mestre et ungdomsliv med en diagnose og dermed opnå større trivsel og selvværd. Derfor er der særligt fokus på at lære strategier til at håndtere en hverdag med familie, skole og fritid. Der inddrages bl.a. manualer fra psykiatrien i forløbet.

Der arbejdes typisk med overordnede emner som:

  • viden om diagnosen i et individuelt perspektiv
  • neuropædagogisk forståelse (sanseintegration)
  • mit sociale liv, ungdomsliv og familieliv
  • egne ressourcer og styrker
  • strategier til når det bliver svært
  • skole og uddannelse
  • konflikter
  • følelser, venskaber, kærester
  • følgetilstande som stress, angst, depression m.m.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk