www.spraadgivning.dk

Angsthåndtering – forløb for børn og unge m. diagnoser

Målgruppe: Børn og unge der oplever angst og som ikke profiterer af- eller som ikke kan deltage i manualbaserede gruppeforløb som f.eks. Coolkids og Chilled.

Pris: 450 kr. pr.time (ekskl.moms) 6-12 samtaler påkrævet.

Indhold:  Forløbet er planlagt med udgangspunkt i National klinisk Retningslinje for behandling af socialfobi, separationsangst og generaliseret angst hos børn og unge, der er udarbejdet af sundhedsstyrelsen. Anvendt metode er kognitiv adfærdsterapi med inddragelse af narrativ (eksternalisering) og systemisk tilgang.

Målet er, at barnet/den unge lærer at mestre de situationer, som han eller hun forsøger at undgå samt at forhindre, at symptomerne på angst ”fastlåser” barnet/den unge i uhensigtsmæssige mønstre.

Et forløb med angsthåndtering vil typisk indeholde:

  • Formøde med forældre
  • Eventuelt samarbejdsmøde med skole
  • Psykoedukation m. læring om angstens fakta
  • Konstruktiv dialog om angstens individuelle udtryk/kroppens signaler
  • Indkredsning af effekterne af angst
  • Målsætning, visualisering og graduering
  • Åndedrætsøvelser
  • Træning/eksponering
  • 2 x opfølgning med forældre
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk