www.spraadgivning.dk

Støtteforløb til fastholdelse i 10. klasse, ungdomsuddannelse (ordinær, STU, EGU, FGU), arbejdsmarked eller praktik

Målgruppe: unge med autisme, ADHD/ADD eller diagnoser som f.eks. borderline, angst eller depression, som oplever, at de har svært ved at fastholde sig i uddannelse, arbejde eller praktikforløb.

Pris: 450 kr. pr time (ekskl. moms).

Indhold: Forløbet indledes med, at den unge identificerer, beskriver og anerkender de effekter, som diagnosen i både fortid og nutid har på deres livssituation.

Under forløbet arbejdes der løbende med mestringsstrategier i forhold til uddannelse eller arbejde. Den unge opnår kompetencer til at håndtere forhold, der udtrætter, frustrerer eller giver anledning til angst eller stresstilstande.

Fokusområder:

  • struktur i hverdagen (uddannelse eller arbejde, fritid og socialt liv)
  • mestringsstrategier i forhold til nedsatte eksekutive funktioner (planlægningsevne)
  • at arbejde eller tage uddannelse med en sanseintegrationforstyrrelse
  • diagnosens øvrige effekter/individuelle udtryk i forhold til borgerens muligheder i uddannelse eller arbejde

Forløbet kan foregå i samarbejde med uddannelsesinstitution, arbejds- eller praktikplads.

Der udarbejdes kort beskrivelse af forløbet ved afslutning.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk