www.spraadgivning.dk

Rådgivningsforløb/psykoedukation til forældre til børn m. autisme eller ADHD/ADD.

Målgruppe: Forældre, samlevere eller plejeforældre i familier hvor der er børn med autisme eller ADHD/ADD.

Pris: 450 kr. pr time (ekskl. moms).

Indhold:  I dette forløb vil forældre til børn med autisme eller ADHD få indblik i deres barns diagnose, arbejde med konkrete pædagogiske redskaber og få mulighed for at tale om, og blive klogere på alt det, der kan være svært. Målet er, at forældrene efter kurset vil være bedre rustet i forhold til at håndtere de forskellige udfordringer, der kan være, når man har et barn med en diagnose.

Kurset planlægges efter individuelle behov, barnets alderstrin, diagnose m.m. og med typiske emner som:

 • vores familie (profil, kompetencer og udfordringer)
 • psykoedukation (barnets diagnose)
 • struktur, visualisering og rutiner
 • stress og sårbarhed
 • opdragelse
 • konflikthåndtering
 • søvn
 • søskendeproblematikker
 • parforholdet
 • det vigtige samarbejde (skilsmissefamilier/sammenbragte familier)
 • fremtidsperspektivet

Et forløb er typisk på 10 timer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk