www.spraadgivning.dk

Familierådgivning

Familierådgivning tilbydes familier, der i en kortere eller længere periode har brug hjælp. Rådgivningen tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte families udgangspunkt, og kan have afsæt i mange forskellige problemstillinger. Vi kan f.eks. tale om:

Din rolle som forældre i forhold til dit barns udfordringer.

Dine følelsesmæssige reaktioner og håndtering af bekymringer.

Dine mestringsevner og coopingstrategier i forhold til udfordringerne i familien.

Din viden omkring den konkrete udfordring (diagnoseforståelse, konfliktforebyggelse, angst m.m.).

Konkrete handlemuligheder.

Herunder er eksempler på forløb:

 

  • Kompetenceforløb for forældre til børn der nyligt er diagnosticeret med f.eks. atypisk autisme, Aspergers, ADHD eller angst
  • Samtaleforløb for forældre til børn med diagnoser der oplever hverdagen som udfordrende og problematisk
  • Samtaleforløb for forældre til børn, der i en længere periode ikke har været i skole
  • Samtaleforløb for forældre til børn med angst
  • Samtaleforløb/kompetenceforløb til forældre med unge/voksne børn med diagnoser
  • Familier med alkohol- misbrugsproblemer

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk