www.spraadgivning.dk

Samtaleforløb med børn

Jeg laver kortere eller længere samtaleforløb med børn, der på en eller anden måde er udfordret i deres livssituation. Alle forløb planlægges ud fra det enkelte barns oplevelse af det, som der skal tales om, og derfor er alle forløb forskellige med hensyn til indhold, tilgang og tidsforbrug. Udgangspunktet for alle samtaler er, at barnet oplever samtalen som en sikker, tryg og ikke-presserende platform, hvorfra der kan tales, opleves og erfares om både det der er svært, og det der lykkedes. Det handler som nævnt om at anerkende barnets oplevelse, om den historie som barnet fortæller om det, der er svært og om at finde nye veje at gå/nye historier at fortælle i forhold til udfordringerne. Alle forløb laves i tæt samarbejde med forældrene. 

Herunder er eksempler på typiske samtaleforløb:

  • Individuelt samtaleforløb med børn, der oplever angst
  • Samtaleforløb/psykoedukation med børn, der er blevet diagnosticeret med f.eks. Aspergers, ADHD, Atypiske autisme, angst, tourettes m.m.
  • Samtalerforløb/ressourceforløb med børn, der ikke har været i skole i længere tid
  • Samtale/ressourceforløb med børn, der ofte er vrede og nemt kommer i konflikt
  • Samtaleforløb til børn i familier med misbrug
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk