www.spraadgivning.dk

Velkommen til Specialpædagogisk Rådgivning.

Specialpædagogisk Rådgivning er en enkeltmandsvirksomhed med over 15 års erfaring. Jeg samarbejder med private og kommuner omkring individuelle forløb til familer, børn, unge og voksne.

Jeg er oprindelig uddannet lærer og har efterfølgende taget diplomuddannelse i psykologi og diplomuddannelse i ledelse. Der ud over er jeg uddannet familieterapeut og psykoterapeut. Jeg arbejder stadig som lærer, og finder det vigtigt, at jeg hver dag er "ude i virkeligheden", hvor jeg møder børn, unge og familier, der hvor det virkelig brænder på. 

Jeg tilbyder samtaleforløb, familierådgivning og individuel terapi til børn, unge og familier, der har diagnoser som autisme, ADHD, angst og depression inde på livet. Jeg har stor erfarring i at hjælpe børn og familier med skolevægring, dårligt selvværd eller højt konfliktniveau tilbage "på sporet".

I min virksomhed har jeg i mange år arbejdet med kurser og organisationsudvikling - især på specialområdet og superviserer institutioner og kommuner omkring forskellige indsatser til forskellige målgrupper. Jeg er på UCN eksamineret inden for coaching af medarbejdere, og er certificeret i coaching hos Bjarne Toftegaard.  

 

 

CV

Uddannelse:

Folkeskolelærer(Hjørring seminarium)

Diplomuddannelse i psykologi (Danmarks Pædagogiske Universitet)

Diplomuddannelse i ledelse (UCN, Aalborg)

Eksamineret i coaching (UCN, Aalborg)

Certificeret Stresscoach (Bjarne Toftegaard, København)

1. årig uddannelse i familieterapi (Dispuk, Aarhus)

3. årig Familieterapeutuddannelse (Dispuk, Aarhus)

5. årig Psykoterapeutuddannelsen (Wiol, Aarhus.)

 

Arbejde

Folkeskolelærer, Dronninglund skole (1997-2001)

Lærer i specialundervisning, Hånbækskolen i Frederikshavn (2001-2003)

Afdelingsleder for specialundervisning, Hånbækskolen i Frederikshavn (2003-2013)

Etablerer Specialpædagogisk Rådgivning (2003)

Lærer i specialundervisning, Nordstjerneskolen i Frederikshavn (2013-2014)

Konstitueret afdelingsleder,  Nordstjerneskolen i Frederikshavn (2014-2015)

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk