www.spraadgivning.dk

Temadage kan være med til at udvikle en institution mod positiv forandring. 

På kurser hører man ofte deltagere efterspørge tid til at tale om de emner, kurset indeholder med personer, som man er sammen med i det daglige på jobbet. På temadage har man tiden til at knytte den nye viden til tanker om sin institutions pædagogiske praksis. Der er tid til at udvikle og tid til at udfordre gamle fastkørte mønstre, og så kan en temadag være et frisk pust i en travl hverdag, hvor der alt for ofte mangler tid til bare at være sammen i personalegruppen.

Spraadgivning planlægger individuelt tilrettelagte temadage for institutioner, sagsbehandlere, kontaktpersoner m.m.

Indholdet planlægges ud fra Deres behov, men typisk indledes temadagen med et eller flere oplæg, efterfølges af en mere praksisorienteret del og afsluttes med en afrundning og eventuel opfølgning. 

Temadagene har typisk varighed af 6 - 8 timer inklusiv pauser til spisning.

Kontakt spraadgivning på mail eller telefon for flere oplysninger om temadage.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk