www.spraadgivning.dk

Er du sagsbehander, uddannelsesvejleder eller på anden måde sagsstyrer i forhold til en person med en Autisme Spektrum Forstyrrelse, er det vigtigt at forstå baggrunden for din klients diagnose. Det er vigtigt for at kunne vejlede familien, barnet eller den unge i forhold til støtteforanstaltninger, uddannelsesmæssige forhold,  økonomiske forhold m.m.  Det er vigtigt for at kunne forstå klientens handlinger i forhold til de problemstillinger der er forbundet med det, at have en diagnose inden for autismespektret og det er især vigtigt for at kunne lytte og være medvirkende til, at de samtaler som du har med din klient giver mening og bliver forstået.

 

 

Spraadgivning tilbyder et oplæg omkring diagnose og kommunikation i forhold til børn og unge med en Autisme Spektrum Tilstand.

 

 

Varighed: 3-4 timer    

Pris: 4000 kr

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk