www.spraadgivning.dk

Terapeutsamtaler og mestringsforløb til voksne med diagnoser

Specialpædagogisk Rådgivning laver i samarbejde med jobcentre strukturerede terapeutsamtaler og mestringsforløb til Stressramte og voksne med diagnoser som ADHD, ADD, angst eller autisme.

Formålet med samtalerne er for begge målgrupper, at borgeren oplever et effektivt helhedsorienteret forløb, hvor mestring i forhold til egen livssituation bringer hende eller ham tættere på arbejdsmarkedet. 

Jeg arbejder terapautisk i to spor. Psykoedukativt, hvilket vil sige, at indsigt i egne problemstillinger er udviklende for mestringsstrategier i forhold til de udfordringer, der for mange er blevet et livsvilkår, og narrativt,  hvor der arbejdes med adfærdsmønstre og selvopfattelse som understøtter positiv tænkning i forhold til nutid og fremtid.

Har du ADHD eller autisme bør du vide, hvad det indebærer, hvad der er typisk – eller måske netop ikke typisk hos dig. På samme måde er det med mennesker, der oplever stress. Både psyke og krop reagerer på måder som er ukendte, og signalerne kan være svære at forstå - både for den ramte og de pårørende. Indsigt i egen situation er derfor første skridt i den proces, det er at komme videre.

Som terapeut tager jeg ansvaret i første omgang. Det er min erfaring, at mulighederne for at se, tale om og udvikle egne kompetencer sker på sikker grund. Aftaler og jævnlig kontakt er sat i en ramme, der er individuel, overskuelig og regelmæssig.

Min tilgang er neuropsykologisk helhedsorienteret, og jeg inddrager stresscoaching og narrativ psykologi som elementer i samtalerne.

Visiterende sagsbehandler vil under alle forløb modtage løbende statusopfølgninger, og et forløb kan afsluttes med en mere fyldestgørende skriftlig redegørelse for samtalerne samt en afsluttende kompetenceprofil.

Temaet for et samtaleforløb er typisk: Mest mulig handlekraft i eget liv med et fokus på uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk