www.spraadgivning.dk

ADHD er en problemstilling, der for det enkelte barn betyder, at det kan være besværligt at deltage i  fritidsaktiviteter på lige fod med ens klassekammerater. Det er i høj grad op til fritidstilbuddene ansvarspersoner, om de kan rumme børn, der kræver en særlig indsats.

 

Børn og unge med ADHD kan være en udfordring for de trænere og andre frivillige, der hver uge yder en indsats i idrætsklubber og lignende organisationer.

 

Lykkedes opgaven, er det for det enkelte barn med ADHD en succesoplevelse, der kan have langtrækkende positive konsekvenser. På samme måde betyder det at kunne rumme børn og unge med forskellige diagnoser for den enkelte klub, at man kan være med til at løfte en opgave i lokalsamfundet i forhold til en gruppe af børn, der alt for nemt kan blive afvist på baggrund af misforståelser.     

 

Spraadgivning tilbyder lokale idrætsklubber individuelt tilrettelagte kurser. For alle kurser gælder det, at der på baggrund af en forståelse af de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med ADHD opstilles realistiske handlemuligheder for den enkelte træner / frivillig. Således søger Spraadgivning med disse kurser ikke blot at give deltagerne en indsigt i ADHD, men også at levere pædagogiske redskaber til brug ”på gulvet” ude i den enkelte klub.

Kurserne er normalt af 3 timers varighed inkl. pauser.

Kontakt Spraadgivning for et individuelt kursustilbud eller en snak om, hvad jeres idrætsklub/organisation har af behov for vejledning omkring børn og unge med ADHD.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk