www.spraadgivning.dk

At have en diagnose som ADHD betyder for det enkelte barn, at det er født med en udviklingsforstyrrelse, der i løbet af en dag kan give udslag i mange konflikter og nederlag.

 

Problemstillinger opstår ofte som et resultat af disse børns nedsatte eller måske helt mangelfulde evne til at hæmme impulser og fastholde opmærksomhed over tid.

 

Når et barn med ADHD er urolig, handler impulsivt og nemt føler sig frustreret kan det virke negativt på omgivelserne, og derved er der risiko for, at der opstår konfliktsituationer i det pædagogiske miljø.

 

Derfor er et fælles udgangspunkt omkring ADHD i personalegruppen det første skridt mod at etablere et tilfredsstillende tilbud for såvel barnet med ADHD som personalet i institutionen.

 

SP-raadgivning tilbyder et 3 timers oplæg omkring emnet:

”Børn med ADHD -i daginstitutioner”.

Målet er gennem viden og indsigt, at opnå en fælles forståelse for det enkelte barns problemstillinger og derigennem blive i stand til at opstille handlemuligheder i forhold til den adfærd, der ofte udfordrer personalet både som professionelle og som mennesker. 

Oplæggets omdrejningspunkt er en anerkendende tilgang til det at beskæftige sig med børn med ADHD i daginstitutionen. Der veksles mellem en teoretisk og praksisorienteret tilgang til emner som: diagnosebeskrivelse, konflikthåndtering, social træning, børnesamtaler, kognitive læringsstile m.m.

 

 

Varighed: 4 timer

Pris: 4000 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk