www.spraadgivning.dk

Har I, eller skal I have børn med Autisme Spektrum Tilstande (AST)  i jeres daginstitution ?

Spraadgivning tilbyder et pædagogisk arrangement omkring denne gruppe af børn og unge:  

                 ”På kanten af det normale”              

                 1. Introduktion

                 2. Autisme Spektrum Tilstande               

                 3. Relaterede problemstillinger

                 Pause

                 4. Børn med socialkognitive problemstillinger

                 5. Pædagogiske tilgange i praksis

                 6. Læringsstile og materialevalg

                  Pause

                 7. Når det går galt/Stress og konfliktløsning

                 8. Afrunding

 

Målet er gennem viden og indsigt, at opnå en fælles forståelse for det enkelte barns problemstillinger og derigennem blive i stand til at opstille pædagogiske handlemuligheder for børn med Autisme Spektrum Tilstande.

 

Oplæggets omdrejningspunkt er en anerkendende tilgang til det at beskæftige sig med børn med AST. Der veksles mellem en teoretisk og praksisorienteret gennemgang af emner som: diagnosebeskrivelse, konflikthåndtering, social træning, børnesamtaler, kognitive læringsstile m.m. via diasshow, filmklip m.m.

 

Varighed: 3 - 4 timer

Pris: 4000 kr.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk